Published News

Du học đất nước Canada - yêu thương trong từng ánh mắt

http://ref.gamer.com.tw/redir.php?url=https://www.vietnamembassy-uzbekistan.org/giao-duc/trai-nghiem-mua-he-tuyet-voi-voi-cac-chuong-trinh-du-hoc-he-my-2019/

Đôi lúc, bản thân tôi thấy rất cô đơn nhưng mỗi khi nghe lời động viên của mẹ, bản thân tôi lại xốc lại tinh thần, tự mình vận động giải quyết các khó khăn, khúc mắc mà không thấy nản lòng. Từ đó, bản thân tôi