Published News

ใช้แบบหลังคาน่าอยู่ ตอบโจทย์บ้านคุณที่สุด

https://diigo.com/0fmhby

หลังคา เป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของบ้าน ทั้งนี้เพราะต้องรับบทบาทหนักที่สุดในการเผชิญกับแดดฝน แบบหลังคาบ้าน ยังถือเป็นหน้าเป็นตาของบ้าน ทั้งนี้เพราะคนภายนอกมองเห็นหลังคาได้ชัดเจนจากระยะไกล เราจึงต้องพิถีพิถันกับการเลือกหลังคามากเป็นพิเศษ