Published News

tham khao Century Bay Da Nang tien do xay dung giai đoạn 2, cơ hội cho nhà đầu tư

https://www.storeboard.com/blogs/general/hao-hung-trien-khai-can-ho-du-lich-century-bay-da-nang-vnrep-voi-ngon-lua-cao/1038241

nơi mấu chốt của bãi biển Thụy Châu nằm ở đại dương bên đông nam thành phố Bắc Hải, quát Vũ chánh phủ. Nó là núi lửa lớn và trẻ nhất Trung Quốc Triều Tiên, nổi tiếng về biển, mặt trời và cát. một đáy biển san hô