IT TopDev tuyển dụng và cung cấp việc làm IT chất lượng cao

https://www.slideserve.com/e3nijyp915/it-topdev-tuy-n-d-ng-v-cung-c-p-vi-c-l-m-it-ch-t-l-ng-cao-powerpoint-ppt-presentation

Chỉ trong thời gian ngắn khởi nghiệp, TopDev đã có hơn 300.000 hồ sơ nhà phát triển và được coi là nền tảng công nghệ tuyển dụng IT nhanh nhất dành riêng cho sự phát triển trong lĩnh vực "HR-Tech". Hiện tại, TopDev